Blog

Rutger ten Ham | 29 juni 2015

WETSVOORSTEL BESTUURSVERBOD BIJ FAILLISSEMENTEN

De Tweede Kamer heeft op 23 juni jongstleden ingestemd met het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod …

Lees verder

Agenda

  | 12:30-13:30

Magna Charta Webinar "Jurisprudentie Strafrecht"

18
Sep 15

Frans Sijbers bespreekt tijdens dit door de Academie voor de Rechtspraktijk georganiseerde webinar strafrecht uitspraken van de Hoge Raad.

Alle agenda-items

Het kantoor

Wladimiroff is als advocatenkantoor uniek. Het boutique kantoor behoort tot de absolute top van de gespecialiseerde Nederlandse advocatuur als het om financieel, economisch en fiscaal sanctierecht gaat. Het kantoor legt zich sinds 1976 toe op deze vaak complexe rechtsgebieden. Andere advocaten en zakelijke dienstverleners uit binnen- en buitenland verwijzen hun cliënten en relaties daarom regelmatig naar Wladimiroff.

Specialistische bijstand

Ondernemers, bestuurders en professionals lopen in een steeds complexere omgeving het risico dat zij bij het ondernemen regels overtreden. De reactie daarop van toezichthouders, opsporings-diensten en justitie kan fors zijn. Een onderzoek van overheidswege kan verstrekkende gevolgen hebben. Niet zelden levert het in elk geval (reputatie)schade op voor de onderneming of de bestuurder. Wladimiroff biedt de noodzakelijke bijstand en geeft in die gevallen advies op maat. Deskundig, degelijk en discreet.

Deskundig

Het kantoor onderscheidt zich, doordat het een omvangrijk team van ervaren specialisten heeft op alle gebieden van het sanctierecht, of het nu gaat om (internationale) corruptie- of fraude-onderzoeken door het openbaar ministerie, complexe fiscale zaken, handhaving door de AFM of ACM of onderzoeken naar milieuovertredingen. Het kantoor wordt gezien als een geduchte tegenstander voor de toezichthoudende en handhavende autoriteiten.

Degelijk

Wladimiroff biedt hands-on bijstand waarbij de hoogste kwaliteitstandaard wordt gehanteerd. Een goede begeleiding bij onderzoeken kan voorkomen dat ten onrechte vertrouwelijke informatie wordt meegenomen of het zwijgrecht wordt gebruuskeerd. Een adequaat verweer kan een pijnlijke maatregel of boete voorkomen dan wel verlichten en (reputatie)schade beperkt houden. Een toegespitst advies aan een organisatie of een speciale cursus voor medewerkers draagt bij aan compliance en kan het risico van onaangename onderzoeken en schadelijke procedures verkleinen.

Discreet

Wladimiroff is zich er goed van bewust dat de behartigde belangen vaak publiciteitsgevoelig zijn en dat voor betrokkenen publieke aandacht ongewenst en schadelijk is. De specialisten van Wladimiroff gaan daarom discreet te werk, ondermeer door zoveel mogelijk aan te sturen op een afdoening zonder openbare rechtszitting. Wanneer een kwestie al in de openbaarheid is, wordt samengewerkt met public relations- functionarissen van de cliënt of met ervaren en deskundige bureaus teneinde de publiciteit in goede banen te (laten) leiden. Om deze reden is Wladimiroff vaak de eerste keuze voor bedrijven, bestuurders en professionals voor publiciteits-gevoelige zaken.

Internationaal

Het internationaal handelsverkeer gaat hand in hand met verzoeken van buitenlandse autoriteiten om informatie, bewijs, vervolging of berechting van ondernemingen of bestuurders in Nederland, dan wel om over- c.q. uitlevering van personen. Dit vraagt om internationale rechtsbijstand. De specialisten van Wladimiroff zijn hier bij uitstek voor geschikt. Zij treden vaak op voor multinationals en Nederlandse vestigingen van buitenlandse bedrijven. Ook wordt frequent samengewerkt in internationale teams, als de kwestie grensoverschrijdend is.

  WLADIMIROFF DESKUNDIG DEGELIJK DISCREET

  Sanctierecht

  Fiscale advocatuur

  Anderen over ons

  Within Fraud and white-collar crime,
  Wladimiroff Advocaten is a first tier firm.legal 500