CONTACTNLEN

Overheid en Sanctierecht

De overheid heeft steeds vaker te maken met strafrechtelijke onderzoeken. Met de opheffing van de (gedeeltelijke) immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen zullen burgers vaker, en met succes, kunnen klagen over de niet-vervolging van bijvoorbeeld een gemeente of een provincie. Het kan daarbij onder andere gaan om de verlening van vergunningen, toezicht op evenementen en bouwactiviteiten, openbare orde handhaving en politieoptreden, en om het optreden als wegbeheerder. Niet alleen justitie, ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt overheidsoptreden regelmatig. En integriteitskwesties leiden vaak tot een intern of een extern onderzoek.
Al dit soort onderzoeken kunnen een grote impact hebben op de organisatie en op de betrokken personen (bestuurder, ambtenaar of volksvertegenwoordiger). Politieke en publicitaire belangen kunnen daarbij een rol spelen. De verhouding tussen die belangen en het bepalen van de juiste (verdedigings)strategie kan een spanningsveld opleveren. De advocaten van Wladimiroff hebben veel ervaring met het verlenen van rechtsbijstand in dergelijke complexe situaties.

  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid publiekrechtelijke rechtspersonen
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid bestuurders en ambtenaren
  • Aangifteplicht en begeleiding bij aangifte
  • Schending geheimhouding
  • Integriteitsonderzoek