CONTACTNLEN

Blog

Een advocaat mee naar het getuigenverhoor?

25 mei 2016

Het Wetboek van Strafvordering gaat op de schop. Een van de voorgestelde wijzigingen van het project 'Modernisering Strafvordering' is het invoeren van een apart hoofdstuk gewijd aan de positie van de getuige in strafzaken. Dit in tegenstelling tot de meer ad hoc benadering die Strafvordering nu kent. De noodzaak daartoe wordt door de Minister als volgt verwoord: 

Meer lezen

Inkeerregeling blijft de gemoederen bezig houden

28 april 2016

Opnieuw wordt de inkeerregeling verder aan banden gelegd en de druk op zwartspaarders opgevoerd. Staatssecretaris Wiebes heeft op 12 april 2016 in de media aangekondigd dat de boete die kan worden opgelegd aan belastingplichtigen die gebruik maken van de inkeerregeling per 1 juli 2016 wordt verdubbeld. De boete bedraagt op dit moment in beginsel 60% van de navorderingsaanslag, maar zal verhoogd worden naar 120%. Niet is uit te sluiten dat de boete in de toekomst verder wordt verhoogd of dat de inkeerregeling zoals deze nu bestaat wordt afgeschaft.

Meer lezen

Geplukt worden na een milieuovertreding

12 februari 2016

Al sinds 2011 staat het afpakken van crimineel vermogen hoog op de agenda van het kabinet. In 2015 is in totaal € 143.576.295,- miljoen aan crimineel vermogen afgepakt in de strafrechtketen met gebruik van de zogenoemde 'pluk-ze' wetgeving.

Meer lezen

NIEUWSFLITS

5 januari 2016

Wladimiroff Advocaten is verheugd dat Jop Spijkerman per 1 januari 2016 als partner zijn werkzaamheden bij het kantoor vervolgt. Jop is in 2007 als advocaat bij Wladimiroff begonnen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Economisch Strafrecht in brede zin. Aandachtspunten daarbij zijn Milieustrafrecht, (faillissement) fraude en computercriminaliteit.

Meer lezen

EERSTE KAMER VERWERPT WETSVOORSTEL OPHEFFING IMMUNITEIT OVERHEID

18 november 2015

Op 10 november 2015 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel verworpen waarmee de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers volledig zou worden opgeheven. Wat betekent dit voor de praktijk?

Meer lezen