CONTACTNLEN

Blog

Geplukt worden na een milieuovertreding

12 februari 2016

Al sinds 2011 staat het afpakken van crimineel vermogen hoog op de agenda van het kabinet. In 2015 is in totaal € 143.576.295,- miljoen aan crimineel vermogen afgepakt in de strafrechtketen met gebruik van de zogenoemde 'pluk-ze' wetgeving.

Meer lezen

NIEUWSFLITS

5 januari 2016

Wladimiroff Advocaten is verheugd dat Jop Spijkerman per 1 januari 2016 als partner zijn werkzaamheden bij het kantoor vervolgt. Jop is in 2007 als advocaat bij Wladimiroff begonnen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Economisch Strafrecht in brede zin. Aandachtspunten daarbij zijn Milieustrafrecht, (faillissement) fraude en computercriminaliteit.

Meer lezen

EERSTE KAMER VERWERPT WETSVOORSTEL OPHEFFING IMMUNITEIT OVERHEID

18 november 2015

Op 10 november 2015 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel verworpen waarmee de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers volledig zou worden opgeheven. Wat betekent dit voor de praktijk?

Meer lezen

MINISTER EN BURGEMEESTER LOPEN RISICO OP VERVOLGING

20 oktober 2015

Op 27 oktober 2015 is in de Eerste Kamer de behandeling geagendeerd van het initiatiefwetsvoorstel waarmee de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers volledig wordt opgeheven. Het is de vraag of de Staat, de decentrale overheden en hun bestuurders zich voldoende beseffen wat de consequenties van dit wetsvoorstel kunnen zijn.

Meer lezen

Pijlen gericht op de (belasting)adviseur

23 september 2015

De Belastingdienst en het Openbaar Ministerie werken samen aan de strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving. Tot 1 juli 2015 besloten de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie op basis van richtlijnen welke fiscale zaken in aanmerking kwamen voor een strafrechtelijke aanpak en welke voor een bestuursrechtelijke afdoening1.  Per 1 juli 2015 zijn deze richtlijnen vervangen door het Protocol AAFD2

Meer lezen