CONTACTNLEN

Rick van der Hulle

Lawyer

Read law at Leiden University and graduated in the field of civil law, constitutional and administrative law, and tax law. After graduation, Rick was a teaching and research assistant for more than a year at Leiden University's Department of Public, Constitutional and Administrative Law. Afterwards he was admitted to the Dutch Bar Association and practised law at a renowned law firm in Amsterdam for four years. At Wladimiroff, Rick is mainly involved in tax proceedings.

Publications

De ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever bij gehandicapten en de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten | WFR 2017/203, pp. 1275-1281.

Herziening en gratie op basis van een nieuwe rechtsopvatting van de rechter: een vergelijking met de Verenigde Staten | Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2017-1, pp. 12-17.

Meer publicaties