CONTACTNLEN
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wladimiroff Advocaten N.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Door u verstrekte persoonsgegevens zullen door ons uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt.

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Voor zover uw IP-adres door middel van cookies wordt vastgelegd, geschiedt dat uitsluitend ter optimalisering van onze website. Onze website bevat verwijzingen naar websites van andere partijen. Wladimiroff Advocaten N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.