CONTACTNLEN

Publicaties

Recente publicaties

Rechtsmiddelen - Sdu

In geval van strafvorderlijk conservatoir beslag ex art. 94a Sv, is een rechterlijke machtiging vereist (zie art. 103 Sv). In dat verband geldt voor een civiel conservatoir beslag hetzelfde (zie art. 700 lid 1 Rv). Anders dan in civilibus is in het strafrecht de officier van justitie niet gehouden om binnen een bepaalde termijn de hoofdzaak tegen de verdachte in te stellen/aan te brengen. Dat maakt dat een gelegd strafvorderlijke conservatoir beslag lang kan duren alvorens er duidelijkheid bestaat over het einde van de zaak en de beslissing op het beslag. Dat is anders als de beslagene afstand van het voorwerp doet of de officier van justitie besluit het voorwerp aan de beslagene of een rechthebbende (terug) te geven.… 

Structurele vormverzuimen: een structureel probleem?

Zoals inmiddels alom bekend, heeft de Hoge Raad de teugels ten aanzien van de toepassing van artikel 359a Sv in de loop der tijd stevig aangetrokken. Over de wenselijkheid daarvan wordt verschillend gedacht en deze benadering is in zowel literatuur als praktijk voortdurend onderwerp van discussie. De bescherming van de subjectieve rechten van de verdachte staat in de rechtspraak van ons hoogste rechtscollege centraal, eerst en vooral het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM?… 

Eerder verschenen