CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
humanitaire

Annotatie bij Hof Den Haag 20 december 2012, rolnr. 22.4017.11, LJN BY 6940

Mr. R. de Bree

Aan de Somalische verdachte is zeeroof ten laste gelegd als bedoeld in art. 381 Sr. De behandeling in eerste aanleg is niet nietig vanwege de beweerde minderjarigheid van de verdachte. Het verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie wordt verworpen. Nederland heeft in het Wetboek van Strafrecht universele rechtsmacht gevestigd voor gevallen van piraterij op volle zee, welke nationale regeling niet in strijd is met internationale verdragen.… 

Eerder verschenen