CONTACTNLEN

De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend: keuzevrijheid bestuurder voldoening crediteuren

Dorien Roerink

Een onderneming in zwaar weer krijgt vroeg of laat te maken met het dilemma: welke rekening betalen we wel en welke moeten even wachten. Moet altijd eerst de Belastingdienst worden betaald of is er ruimte om voorrang te geven aan de lonen van werknemers en zo zicht te houden op overleving?

Niet zelden neemt de Ontvanger bij een aansprakelijkstelling het standpunt in, dat het enkele geven van voorrang aan andere crediteuren maakt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Recent heeft de Hoge Raad nog maar eens bevestigd dat de soep niet altijd zo heet gegeten wordt. 

De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 18 april jl. onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie dat geen algemene regel bestaat die maakt dat een onderneming die niet al zijn crediteuren kan voldoen, altijd onrechtmatig handelt, indien hij voorrang geeft aan andere crediteuren dan (o.a.) de Belastingdienst. Dit is anders als 'geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden tot dezelfde afweging zou zijn gekomen'. Aan dit criterium wordt voldaan als uit de feiten en omstandigheden blijkt dat de bestuurder belastingschulden niet heeft betaald, terwijl hij wist of had moeten weten dat die  belastingschulden nooit betaald zouden worden. Met andere woorden: zolang er nog reële uitzichten zijn op het voortbestaan van de onderneming, is er ruimte voor een bestuurder om afwegingen te maken ten aanzien van de volgordelijkheid van het betalen van de rekeningen. 

Let wel: de hierboven beschreven ruimte is beduidend kleiner indien sprake is van betalingen aan gelieerde lichamen of in geval u als bestuurder een persoonlijk belang hebt bij de betaling.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer, dan is het belangrijk om ook fiscaal op uw tellen te passen, betalingsonmacht tijdig te melden en kritisch te zijn ten aanzien van de volgordelijkheid van betaling van crediteuren. Wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst, laat u dan tijdig adviseren over uw proceskansen.