CONTACTNLEN

Staatssecretaris handhaaft beleidsvoornemen: publiceer boeten aan belastingadviseurs

Dorien Roerink

Recent zond de staatssecretaris zijn 'Aanpak belastingontwijking en ontduiking' aan de Tweede Kamer.1  In dit beleidsdocument handhaaft de Staatssecretaris zijn plan om fiscale boeten aan (o.a.) belastingadviseurs openbaar te gaan maken ondanks de geuite kritiek van onder meer de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het Register Belastingadviseurs.2

Vooralsnog ontbreekt een concreet wetsvoorstel in relatie tot het voornemen van de staatssecretaris om boeten aan (o.a.) belastingadviseurs te gaan publiceren. De plannen blijven daarmee enigszins vaag. Zo volgt uit de tot op heden gedeelde informatie niet of een publicatie pas aan de orde kan zijn als de boete onherroepelijk vast staat of dat al tot publicatie kan worden overgegaan bij het opleggen van de boete. Verwijzingen naar bepalingen uit de Wet financieel toezicht in een eerdere beleidsnota doen echter dit laatste vermoeden.3

Het publiceren van boetes voordat de rechter zich heeft uitgelaten over de juistheid daarvan is een zorgelijke ontwikkeling. In feite zal dit betekenen dat de beboete adviseur reeds wordt gestraft voordat het proces begonnen is. Publicatie zal immers leiden tot fikse negatieve publiciteit voor de betreffende adviseur en op zijn zachtst gezegd niet bevorderlijk voor de uitoefening van zijn/haar praktijk. Te meer nu het oneindige geheugen van het internet er voor zal zorgen dat de betreffende adviseur ook in de toekomst bestraft blijft, ondanks een eventuele latere rectificatie.4

Meer fundamenteel roept het beleidsvoornemen de vraag op of en hoe het voorgestelde middel zich wel verhoudt tot het te bereiken doel. Zeker gezien de mogelijkheden om adviseurs te betrekken in een tuchtprocedure en andere mogelijkheden om het publiek te behoeden voor 'foute adviseurs' om met de woorden van de staatssecretaris te spreken. 

Voor nu is 'slechts' sprake van plannenmakerij door de staatssecretaris. De 'Aanpak belastingontwijking en ontduiking' doet niettemin vermoeden dat een concreet wetsvoorstel mogelijk reeds in de maak is. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet!

  1. Aanbieding Brief Aanpak belastingontwijking en ontduiking (inclusief bijlage), kenmerk 2018-0000026987, 23 februari 2018.
  2. Reactie Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 28 september 2018 en reactie Register Belastingadviseurs, 28 september 2017.
  3. Beleidsnota openbaarmaking boeten, 7 juni 2017.
  4. Zie ook reactie Register Belastingadviseurs, 28 september 2017.