CONTACTNLEN

Tuchtrecht

Wladimiroff biedt bijstand aan professionals die tuchtrechtelijk worden aangesproken. De jarenlange ervaring van Wladimiroff in de sanctierecht advocatuur brengt specifieke kennis en vaardigheden mee, die voor een effectieve verdediging in een tuchtprocedure van groot belang kunnen zijn. De advocaten van Wladimiroff zijn gewend zo nodig samen te werken met inhoudelijk materiedeskundigen. Wladimiroff wordt met regelmaat ingeschakeld om een second opinion te geven, of om op een specifiek (op bestraffing of formeel recht gericht) onderdeel in een tuchtzaak te adviseren. 

  • Bijstand bij tuchtzaken advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en medici