Spring naar content

Gert-Jan Elsen

Partner

De toegevoegde waarde van Gert-Jan Elsen

Een strafrechtelijk onderzoek kan op allerlei manieren grote impact hebben   en als zeer ingrijpend worden ervaren. Gert-Jan Elsen zoekt voor zijn cliënt steevast naar wegen om negatieve consequenties van een strafzaak te voorkomen of deze zo veel mogelijk te beperken. Bij voorkeur met zo min mogelijk publiciteit.

Met meer dan 30 jaar ervaring in de advocatuur weet Gert-Jan snel en heel praktisch een juridische vertaling te maken van de feiten en van relevante branchespecifieke en technische aspecten van een zaak. Hij overziet de belangen van zijn cliënt en van andere bij een zaak betrokken partijen of stakeholders. Daarnaast heeft hij een scherp oog voor externe en mogelijke interne (politieke) gevoeligheden. Zijn adviezen zijn helder en afgestemd op het door de cliënt gewenste doel. Hij wordt door andere procespartijen gezien als een serieuze en betrouwbare gesprekspartner.

Gert-Jan is plaatsvervangend advocaat-lid van het Hof van Discipline  en hij doceert al jaren economisch strafrecht aan het opleidingsinstituut voor rechters en officieren van justitie.

Cliënten waarderen de bijstand van Gert-Jan om meerdere redenen. Zijn analyses zijn diepgravend. Hij weet complexe kwesties te reduceren tot de essentie. Hij zet voor- en nadelen realistisch tegenover elkaar en legt duidelijk de strategische (procedurele) keuzemogelijkheden voor. Daarnaast schakelt hij gemakkelijk met mensen in alle geledingen van een organisatie. Zijn optreden is gewaardeerd in de Legal 500 en Who’s Who Legal.

Gert-Jan is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten NVSA, de Vereniging voor Bestuursrecht VAR en de Vereniging voor Milieurecht VMR.

Publicaties