CONTACTNLEN

Robbert de Bree

partner

Robbert studeerde civiel recht en strafrecht (cum laude) in Leiden, en postdoctoraal in Oxford (M.Jur, hons. Oxon). Ook studeerde hij aan Sciences Po (Parijs) en aan Harvard. Als advocaat voltooide hij onder meer de Grotius mededingingsrecht (cum laude).

Robberts praktijk is voornamelijk gericht op economische en milieustrafzaken, mededingingsboete procedures, civil fraud, internationale fraude en corruptie zaken, cassaties en overige bijzondere procedures (zoals bij het Hof van Justitie in Luxemburg, en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg). Ook houdt hij zich bezig met het internationale strafrecht en is toegelaten als advocaat bij het International Criminal Court te Den Haag. 

Een element van zijn praktijk is de nadruk op juridisch, strategisch en technisch complexe zaken vaak met een transnationale component. 

Robbert is onder meer lid van beroepsverenigingen op het vlak van cassatie, mededinging, Europees recht en milieu. Hij is lid van de adviescommissie strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ook is hij internationaal binnen diverse verbanden actief zoals de International Bar Association, de International Criminal Court Bar Association en de Criminal Bar Association of England and Wales. 

Zijn optreden is gewaardeerd in gidsen zoals de Legal 500 en Who'swholegal.

Publicaties

De leer van de Hoge Raad over onrechtmatig bewijs ("zozeer indruist"-criterium) door het EU Handvest op de schop? | Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, november 2016, nr. 9, pp. 304-310.

Zwijgrecht versus medewerkingplicht in de mededingingsrechtelijke context: herijking gevergd | Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2016-2, pp. 22-27

Meer publicaties