CONTACTNLEN

Ybo E.A. Buruma

advocaat

Studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met een master in het Straf- en strafprocesrecht (cum laude). Ybo is vier jaar werkzaam geweest als student-assistent bij de afdeling Straf- en strafprocesrecht van de Universiteit Leiden, en één jaar als buitengriffier bij de rechtbank Den Haag (sectie kanton). Sinds februari 2020 is Ybo verbonden aan Wladimiroff Advocaten.