CONTACTNLEN

Blog

De toerekening van gedragingen van de thuiswerker aan de rechtspersoon

30 maart 2020

Het coronavirus (COVID-19) houdt Nederland en de wereld momenteel in zijn greep. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen in de aanpak van het virus. Een van deze maatregelen is thuiswerken. Nu is thuiswerken op zich geen nieuw verschijnsel, maar op dit moment werkt het meeste personeel van zowel kleine ondernemingen als grote multinationals indien mogelijk thuis.

Meer lezen

5 februari 2020

DE MANDATORY DISCLOSURE RICHTLIJN: DE FISCALE GOOCHELAAR VERPLICHT OM ZIJN TRUC UIT TE LEGGEN

Meer lezen

Belastingdienst, laat je kaarten zien!

3 december 2019

In de media is er al geruime tijd veel aandacht voor: de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Volgens de 'Adviescommissie uitvoering toeslagen'1 die 14 november 2019 een rapport heeft uitgebracht en aangeboden aan de Tweede Kamer, heeft de Belastingdienst Toeslagen de grenzen van de handhaving doelbewust opgezocht en ook overschreden. Gezinnen zijn hierdoor onterecht hun kinderopvangtoeslag kwijtgeraakt waardoor zij zowel materiele als immateriële schade hebben geleden.  

Meer lezen

Procesafspraken in de rechtszaal?

23 oktober 2019

Afgelopen zomer werd door het Openbaar Ministerie (OM) geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van samenwerking met, of beter gezegd 'medewerking' van, een verdachte in het strafproces. In het strafrechtelijk onderzoek tegen twee verdachten van 'illegale valutahandel' werd door het OM in aanloop naar het onderzoek ter terechtzitting een raamwerkovereenkomst gesloten met de verdachten. Afgesproken werd dat het OM ter zitting de tenlastelegging zou wijzigen ('gewoontewitwassen' en 'deelneming aan een criminele organisatie' werden 'schuldwitwassen') en de strafeis zou matigen (in zoverre dat alleen de tijd die de verdachten in afwachting van het vonnis al hadden vastgezeten als onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf zou worden opgelegd).1 In ruil daarvoor gaven de verdachten openheid van zaken en gingen zij akkoord met een afwikkeling van de financiële kant van de zaak met justitie en andere instanties.

Meer lezen

Buitenspel worden gezet door de bank, dat kan niet zomaar

4 september 2019

Onder druk van torenhoge transacties en verscherpt toezicht op witwassen, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving hanteren banken een steeds strenger klantenbeleid. In toenemende mate zeggen banken hun klantenrelaties op met (rechts)personen die worden verdacht van of zijn veroordeeld voor een fraudedelict. Het blijkt voor personen van Iraanse afkomst lastig een bankrekening te openen. Recent is gebleken dat de Rabobank geen betaaldvoetbalclubs meer als nieuwe klant accepteert omdat zij zouden leiden tot "verhoogde tot onacceptabele risico?s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden".1

Meer lezen