CONTACTNLEN

Blog

Ondernemingsstrafrecht in de verkiezingsprogramma's

4 maart 2021

Hogere straffen? Omgekeerde bewijslast bij ontneming? En welke rol dienen privacybelangen te spelen in het strafrecht? 

Meer lezen

Confiscatie zonder bewezen schuld: 'Plukze' 2.0?

11 januari 2021

In november 2020 stuurde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een concept wetsvoorstel over 'non conviction based confiscation' aankondigde. Deze nieuwe regeling zou confiscatie van crimineel bezit en vermogen mogelijk moeten maken zonder dat sprake hoeft te zijn van een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling. 

Meer lezen

Verlenging bijzonder uitstel betaling belastingschulden

16 november 2020

Op 3 november 2020 heeft het Kabinet bekendgemaakt dat het versoepelde uitstelbeleid voor betaling van belastingschulden voor ondernemers wordt verlengd tot 1 januari 2021.1  Ondernemers kunnen nog tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Daarnaast komen ondernemers in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor hun opgebouwde belastingschuld. De Belastingdienst heeft op 4 november 2020 het digitale uitstelportaal heropend om het indienen van een verzoek om uitstel voor ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken.

Meer lezen

Vervolging van buitenlandse corruptie: meer is niet altijd beter

26 oktober 2020

Deze maand deden zich twee interessante ontwikkelingen voor met betrekking tot de bestrijding van buitenlandse corruptie. Op 1 oktober trad de nieuwe Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie in werking1 en twee weken daarna, op 13 oktober, publiceerde Transparency International het evaluatierapport Exporting Corruption 2020.2 In deze bijdrage bespreek ik beide ontwikkelingen en de implicaties daarvan.

Meer lezen

Haastige spoed is (bij het vermoeden van fraude) zelden goed

18 september 2020

Om de als gevolg van het coronavirus te verwachten sombere economische vooruitzichten zoveel mogelijk in de kiem te smoren, heeft de overheid in recordtempo verschillende steunregelingen voor ondernemers opgetuigd.1 De regering koos daarbij voor generieke en snel toepasbare regelingen, waaronder de NOW, een tegemoetkoming in de loonkosten. De overheid heeft aangekondigd om misbruik van de steunregelingen hard en voortvarend aan te willen pakken. In deze bijdrage zet ik vraagtekens bij dat streven.

Meer lezen