CONTACTNLEN

Blog

De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend: keuzevrijheid bestuurder voldoening crediteuren

10 mei 2019

Een onderneming in zwaar weer krijgt vroeg of laat te maken met het dilemma: welke rekening betalen we wel en welke moeten even wachten. Moet altijd eerst de Belastingdienst worden betaald of is er ruimte om voorrang te geven aan de lonen van werknemers en zo zicht te houden op overleving?

Meer lezen

Reclasseringstoezicht voor bedrijven?

27 maart 2019

In een interview met het FD van 22 februari jl. heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal laten weten dat het Openbaar Ministerie graag zou zien dat het in de toekomst verplichte verbeterprogramma's kan opleggen aan bedrijven die voor strafbare feiten zijn veroordeeld of met het OM hebben geschikt. Een soort reclasseringstoezicht, maar dan voor bedrijven. 

Meer lezen

Openbaarmaking vergrijpboeten aan belastingadviseurs: staatssecretaris van Financien zet door

11 februari 2019

Vorig jaar rond deze tijd zond de staatssecretaris van Financiën zijn 'Aanpak belastingontwijking en ontduiking' aan de Tweede Kamer1, waarin stond dat de staatssecretaris zijn plan om fiscale boeten aan (o.a.) belastingadviseurs openbaar te gaan maken handhaaft.2 De persen bij het Ministerie van Financiën hebben niet stilgestaan; inmiddels ligt er een concept wetsvoorstel klaar3 en heeft de staatssecretaris betrokkenen opnieuw uitgenodigd om te reageren.4 

Meer lezen

De aanwijzing OM-strafbeschikking is herzien. Goede voornemens?

16 januari 2019

De OM-strafbeschikking staat de laatste tijd volop in de aandacht. Begin december van het vorige jaar werd al bericht dat in 15% van de onderzochte zaken de schuld van verdachten niet adequaat werd vastgesteld en werd (nog maar eens) aangetoond dat verzet tegen een strafbeschikking in veel gevallen loont.1 Daar komt bij dat op 1 januari 2019 een nieuwe Aanwijzing OM-strafbeschikking2 in werking is getreden. 

Meer lezen

591a SV: mogelijkheden vergoeding in geval van betaling kosten rechtsbijstand door werkgever 

10 december 2018

In september van dit jaar wees de Hoge Raad een belangrijk arrest1 over de mogelijkheden van vergoeding van kosten van rechtsbijstand op grond van artikel 591a Sv, meer specifiek: kan ook sprake zijn van vergoeding ex artikel 591a Sv als de kosten van rechtsbijstand zijn betaald door een derde - zoals bijvoorbeeld een werkgever – in plaats van door de gewezen verdachte zelf. Deze vraag hield de Nederlandse Hoven lang verdeeld en resulteerde in rechtsongelijkheid. 

Meer lezen