CONTACTNLEN

Blog

Procesafspraken in strafzaken: ook in hoger beroep

26 september 2023

Vorige maand schreef mijn kantoorgenote Karin de Lange over procesafspraken in strafzaken.1 Zoals daar opgemerkt zien we in de praktijk dat dergelijke afspraken onder meer worden gemaakt in zogenoemde financieel getinte strafrechtelijke onderzoeken. Juist in die zaken, en met name in hoger beroep, kunnen procesafspraken gezien de complexiteit en samenhang met verwante procedures onderdeel zijn van een totaaloplossing.

Meer lezen

Procesafspraken in strafzaken: begin van de oplossing

26 september 2023

Sinds een aantal jaren is in het strafrecht een duidelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij in strafzaken tussen het Openbaar Ministerie (OM) en verdachten afspraken worden gemaakt om die zaken op efficiënte en effectieve wijze af te doen, zogenoemde "procesafspraken". Waar we in 2021 nog maar een handvol strafrechtelijke onderzoeken zagen waarin procesafspraken werden gemaakt, verschijnen inmiddels bijna wekelijks nieuwe uitspraken waarin procesafspraken een rol hebben gespeeld. Aanleiding voor deze ontwikkeling is de toenemende druk op de Nederlandse strafrechtspleging en de behoefte om (nog) meer maatwerk te kunnen leveren. Strafrechtelijke onderzoeken worden steeds groter en gecompliceerder. Tel daarbij op dat de Rechtspraak en het OM al jaren kampen met een gebrek aan capaciteit. Resultaat: er zijn enorme achterstanden en het duurt soms jaren voordat een strafzaak inhoudelijk door een rechter kan worden behandeld. Niet zo gek dus dat er naar een oplossing wordt gezocht. 

Meer lezen

'Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan' was de aanpak bij het CAF

12 juli 2023

Carolien Janssen en Léon de Jager

Meer lezen

Over missing traders, 10.000 auto's en een Europees Openbaar Ministerie

26 juni 2023

Op 14 en 19 juni heeft de FIOD op verschillende locaties doorzoekingen verricht.1 Tijdens deze doorzoekingen is beslag gelegd op 34 auto’s, meer dan € 900.000 in contanten en diverse luxegoederen. Ook de administratie van de diverse bedrijven is in beslag genomen. 

Meer lezen

And the "afpak-award" goes to…

25 april 2023

Op 13 april 2022 publiceerde het Openbaar Ministerie (het OM) het 'Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2022'.1  In dit overzicht wordt onder meer verslag gedaan van het afpakken van crimineel verdiend vermogen door het leggen van beslag. Trots wordt in het overzicht vermeld dat in 2022 ruim  € 246 miljoen aan beslag is gelegd. Dat de beslagdoelstelling binnen het OM serieus wordt genomen, blijkt ook uit het tekstblok 'Afpakken, we doen het allemaal samen' over de beslagsuccessen van parket Midden-Nederland. Daarin is te lezen dat elk jaar een "afpak-award" wordt uitgereikt. Het is leuk om te merken hoe aanstekelijk het is om in lopende onderzoeken "flink beslag te leggen", aldus het tekstblok. 

Meer lezen