CONTACTNLEN

Blog

Meldplicht fiscale constructies voor belastingadviseurs, accountants, banken en andere fiscale planners

5 juli 2017

Op 21 juni jl. heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gepresenteerd om het opzetten en promoten van fiscale constructies te ondermijnen.1 De Europese Commissie wil agressieve fiscale planning tegen gaan door middel van intensiever toezicht op de activiteiten van belastingadviseurs en andere fiscale planners.

Meer lezen

Onderzoek aan smartphones

7 juni 2017

Op 4 april jl. heeft de Hoge Raad drie arresten1 gewezen waaruit volgt dat onderzoek aan de smartphone van een verdachte onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn, wegens strijd met art. 8 EVRM (recht op privacy). 

Meer lezen

Oogmerk om belasting te ontwijken niet van belaNG VOOR BOETE

15 mei 2017

Op 21 april jl. heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen over een belastingconstructie van een groot internationaal bankenconcern. Dit concern had Nederlandse vennootschappen aangekocht die vlak voor de aankoop grote winsten hadden behaald. Met het in aftrek brengen van rentelasten die waren gecreëerd door het aangaan van leningen wilde het concern bewerkstelligen dat over de eerdere winsten van de aangekochte vennootschappen geen vennootschapsbelasting kon worden geheven.

Meer lezen

NAAR EEN ACTIEVE EN EFFECTIEVE VERHOORBIJSTANd?

7 maart 2017

Op 1 maart 2017 zijn twee nieuwe wetten in werking getreden die betrekking hebben op de rechtsbijstand van een verdachte voorafgaand en tijdens het politieverhoor. Tezamen met het bijbehorende 'Besluit inrichting en orde politieverhoor' wordt hiermee de Europese richtlijn die voorschrijft dat verdachten recht hebben op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor omgezet in Nederlandse wetgeving.1  Met het Besluit wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de advocaat zijn bijstand tijdens het verhoor mag vervullen. 

Meer lezen

AANPAK VAN BELASTINGONTDUIKING

26 januari 2017

In reactie op onder meer de publicatie van de Panama Papers heeft de staatssecretaris van Financiën, Wiebes, verdere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen belastingontduiking.1  De maatregelen betreffen onder andere het afschaffen van de inkeerregeling, het openbaar maken van vergrijpboetes aan adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking, het inperken van het fiscaal verschoningsrecht van advocaten en notarissen en het verruimen van de mogelijkheden tot (fiscale) aansprakelijkstelling. Stuk voor stuk ingrijpende en vergaande maatregelen die een bijdrage moeten leveren in de strijd tegen belastingontduiking.

Meer lezen