CONTACTNLEN

Blog

EERSTE KAMER VERWERPT WETSVOORSTEL OPHEFFING IMMUNITEIT OVERHEID

18 november 2015

Op 10 november 2015 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel verworpen waarmee de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers volledig zou worden opgeheven. Wat betekent dit voor de praktijk?

Meer lezen

MINISTER EN BURGEMEESTER LOPEN RISICO OP VERVOLGING

20 oktober 2015

Op 27 oktober 2015 is in de Eerste Kamer de behandeling geagendeerd van het initiatiefwetsvoorstel waarmee de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers volledig wordt opgeheven. Het is de vraag of de Staat, de decentrale overheden en hun bestuurders zich voldoende beseffen wat de consequenties van dit wetsvoorstel kunnen zijn.

Meer lezen

Pijlen gericht op de (belasting)adviseur

23 september 2015

De Belastingdienst en het Openbaar Ministerie werken samen aan de strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving. Tot 1 juli 2015 besloten de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie op basis van richtlijnen welke fiscale zaken in aanmerking kwamen voor een strafrechtelijke aanpak en welke voor een bestuursrechtelijke afdoening1.  Per 1 juli 2015 zijn deze richtlijnen vervangen door het Protocol AAFD2

Meer lezen

WETSVOORSTEL BESTUURSVERBOD BIJ FAILLISSEMENTEN

29 juni 2015

De Tweede Kamer heeft op 23 juni jongstleden ingestemd met het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod.1 Het voorstel zal binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. Het doel van de wet is om faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijdenen om te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via nieuw op terichten rechtspersonen kunnen voortzetten.

Meer lezen

help, de belastingdienst is het niet eens met mijn aangifte!

23 april 2015

Binnenkort is het weer tijd om de jaarlijkse belastingaangifte te doen. Voor de inkomstenbelasting geldt dat u (alleen) dit jaar een maand langer de tijd heeft om uw aangifte in orde te maken. Uw belastingaangifte over het jaar 2014 moet u  (in plaats van voor 1 april) voor 1 mei aanstaande indienen. Voor de aangifte vennootschapsbelasting geldt dat vanaf dit jaar de termijn voor het indienen van de aangifte permanent is verruimd  tot 1 mei van het daarop volgende belastingjaar. Mogelijk zijn de gestelde termijnen niet haalbaar voor u. In dat geval  kunt u eventueel een schriftelijk verzoek om uitstel voor het doen van aangifte  indienen bij de inspecteur.

Meer lezen