CONTACTNLEN

Blog

EVEN KIJKEN NAAR HET VOGELTJE

12 januari 2015

Nemen van foto's en vingerafdrukken door politie niet zonder meer toegestaan.

Meer lezen

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014; de introductie van de verplichte auditfunctie bij trustkantoren.

2 december 2014

Op 1 januari 2015 zal de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014)  in werking treden. Beoogd is een nieuw kader te schetsen voor integere bedrijfsvoering van trustkantoren. De nieuwe regeling stelt niet alleen eisen aan de bedrijfsvoering, maar is ook gericht op de diensten die het trustkantoor verleent en de risico’s die hieraan zijn verbonden. Aangezien de regeling geen overgangsrecht bevat, zijn de hierin opgenomen verplichtingen per 1 januari 2015 onverkort van toepassing bij de dienstverlening aan zowel nieuwe als bestaande cliënten. 

Meer lezen

verzet aantekenen tegen de strafbeschikking

4 november 2014

Het Openbaar Ministerie mag inmiddels al enige tijd voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten een strafbeschikking uitvaardigen. Indien de verdachte geen verzet tegen deze strafbeschikking instelt komt de straf onherroepelijk vast te staan. De straf wordt hierdoor opgelegd zonder tussenkomst van een rechter. De gevolgen van een dergelijke strafbeschikking kunnen verstrekkend zijn, nu deze - net als een transactie of een veroordeling door de rechter - worden vermeld in de Justitiële Documentatie van de verdachte. Dit gebeurt in beginsel wanneer iemand een misdrijf heeft gepleegd of als een opgelegde boete voor een overtreding 100 euro of meer is.

Meer lezen

Pas op met 'standaard' vaststellingsovereenkomst Belastingdienst

15 oktober 2014

Van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 konden belastingplichtigen boete-vrij inkeren.1 Deze tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling heeft geleid tot een groot aantal vrijwillige verbeteringen bij de Belastingdienst. 

Meer lezen

RECHTSPERSONEN ZWAARDER GESTRAFT

10 september 2014

De regering wil het boetemaximum voor rechtspersonen verhogen. De huidige maximumboete voor rechtspersonen bedraagt € 810.000,-. Bij invoering van het daartoe strekkende wetsvoorstel kan de boete oplopen tot 10% van de jaaromzet in het boekjaar voorafgaand aan de uitspraak of strafbeschikking.1 De rechter heeft daardoor de mogelijkheid in concrete gevallen aanzienlijk hogere geldboetes op te leggen aan ondernemingen.

Meer lezen