CONTACTNLEN

Blog

Het gebruik van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscus.

8 augustus 2014

In strafzaken kan de rechter verschillende sancties toepassen als hij van oordeel is dat bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen. Al naar gelang de ernst van het geval kan de rechter het OM niet ontvankelijk verklaren, tot bewijsuitsluiting over-gaan, de op te leggen straf verlagen of het laten bij de constatering dat het bewijs niet rechtmatig is verkregen.

Meer lezen

'Ik deed het toch niet expres'.

11 juli 2014

Een excuus dat ik jaren geleden regelmatig gebruikte als ik iets deed wat kennelijk niet mocht. Mijn vader reageerde dan gekscherend met: 'dat is maar goed ook, anders was je een misdadiger geweest en had ik je moeten straffen'. Was het in het echte leven maar zo simpel.

Meer lezen

Voorkomen (verdere) strafvervolging bij overtreding arbo-wetgeving

17 mei 2014

Per 1 april 2014 is de Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet (hierna: de Richtlijn) in werking getreden.1  Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (op 1 januari 2013) is de (oude) richtlijn2 op belangrijke punten gewijzigd.3  De Richtlijn behandelt het transactie- en rekwireerbeleid voor de strafrechtelijk te handhaven overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), waaronder een aantal BRZO-feiten.4  

Meer lezen

Opzettelijk niet nakomen van aangifteverplichting strafbaar gesteld

17 april 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is een nieuwe fiscale strafbepaling in werking getreden.1  Artikel 69a Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) stelt het opzettelijk niet (geheel) of niet tijdig betalen van een aangiftebelasting (zoals omzetbelasting en loonbelasting) strafbaar. Met deze nieuwe strafbepaling wordt - volgens de wetgever - beoogd om carrouselfraudes effectiever aan te pakken.2   

Meer lezen

DNA-afname bij veroordeelden voor financieel economische misdrijven?

9 april 2014

Na een veroordeling voor een misdrijf heeft het openbaar ministerie de bevoegdheid om DNA-materiaal van de veroordeelde af te nemen en dit te verwerken in de DNA-database. Deze bevoegdheid is ruim, maar niet onbeperkt. Een van de uitzonderingsgronden die de Wet DNA onderzoek bij veroordeelden kent, is bij uitstek relevant in het geval van een veroordeling voor delicten binnen het financieel en economisch strafrecht. 

Meer lezen