CONTACTNLEN

Blog

Inkeerregeling blijft de gemoederen bezig houden

28 april 2016

Opnieuw wordt de inkeerregeling verder aan banden gelegd en de druk op zwartspaarders opgevoerd. Staatssecretaris Wiebes heeft op 12 april 2016 in de media aangekondigd dat de boete die kan worden opgelegd aan belastingplichtigen die gebruik maken van de inkeerregeling per 1 juli 2016 wordt verdubbeld. De boete bedraagt op dit moment in beginsel 60% van de navorderingsaanslag, maar zal verhoogd worden naar 120%. Niet is uit te sluiten dat de boete in de toekomst verder wordt verhoogd of dat de inkeerregeling zoals deze nu bestaat wordt afgeschaft.

Meer lezen

Geplukt worden na een milieuovertreding

12 februari 2016

Al sinds 2011 staat het afpakken van crimineel vermogen hoog op de agenda van het kabinet. In 2015 is in totaal € 143.576.295,- miljoen aan crimineel vermogen afgepakt in de strafrechtketen met gebruik van de zogenoemde 'pluk-ze' wetgeving.

Meer lezen

EERSTE KAMER VERWERPT WETSVOORSTEL OPHEFFING IMMUNITEIT OVERHEID

18 november 2015

Op 10 november 2015 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel verworpen waarmee de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers volledig zou worden opgeheven. Wat betekent dit voor de praktijk?

Meer lezen

MINISTER EN BURGEMEESTER LOPEN RISICO OP VERVOLGING

20 oktober 2015

Op 27 oktober 2015 is in de Eerste Kamer de behandeling geagendeerd van het initiatiefwetsvoorstel waarmee de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers volledig wordt opgeheven. Het is de vraag of de Staat, de decentrale overheden en hun bestuurders zich voldoende beseffen wat de consequenties van dit wetsvoorstel kunnen zijn.

Meer lezen

Pijlen gericht op de (belasting)adviseur

23 september 2015

De Belastingdienst en het Openbaar Ministerie werken samen aan de strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving. Tot 1 juli 2015 besloten de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie op basis van richtlijnen welke fiscale zaken in aanmerking kwamen voor een strafrechtelijke aanpak en welke voor een bestuursrechtelijke afdoening1.  Per 1 juli 2015 zijn deze richtlijnen vervangen door het Protocol AAFD2

Meer lezen