CONTACTNLEN

Blog

WETSVOORSTEL BESTUURSVERBOD BIJ FAILLISSEMENTEN

29 juni 2015

De Tweede Kamer heeft op 23 juni jongstleden ingestemd met het wetsvoorstel Wet civielrechtelijk bestuursverbod.1 Het voorstel zal binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. Het doel van de wet is om faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijdenen om te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via nieuw op terichten rechtspersonen kunnen voortzetten.

Meer lezen

help, de belastingdienst is het niet eens met mijn aangifte!

23 april 2015

Binnenkort is het weer tijd om de jaarlijkse belastingaangifte te doen. Voor de inkomstenbelasting geldt dat u (alleen) dit jaar een maand langer de tijd heeft om uw aangifte in orde te maken. Uw belastingaangifte over het jaar 2014 moet u  (in plaats van voor 1 april) voor 1 mei aanstaande indienen. Voor de aangifte vennootschapsbelasting geldt dat vanaf dit jaar de termijn voor het indienen van de aangifte permanent is verruimd  tot 1 mei van het daarop volgende belastingjaar. Mogelijk zijn de gestelde termijnen niet haalbaar voor u. In dat geval  kunt u eventueel een schriftelijk verzoek om uitstel voor het doen van aangifte  indienen bij de inspecteur.

Meer lezen

EVEN KIJKEN NAAR HET VOGELTJE

12 januari 2015

Nemen van foto's en vingerafdrukken door politie niet zonder meer toegestaan.

Meer lezen

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014; de introductie van de verplichte auditfunctie bij trustkantoren.

2 december 2014

Op 1 januari 2015 zal de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014)  in werking treden. Beoogd is een nieuw kader te schetsen voor integere bedrijfsvoering van trustkantoren. De nieuwe regeling stelt niet alleen eisen aan de bedrijfsvoering, maar is ook gericht op de diensten die het trustkantoor verleent en de risico’s die hieraan zijn verbonden. Aangezien de regeling geen overgangsrecht bevat, zijn de hierin opgenomen verplichtingen per 1 januari 2015 onverkort van toepassing bij de dienstverlening aan zowel nieuwe als bestaande cliënten. 

Meer lezen

verzet aantekenen tegen de strafbeschikking

4 november 2014

Het Openbaar Ministerie mag inmiddels al enige tijd voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten een strafbeschikking uitvaardigen. Indien de verdachte geen verzet tegen deze strafbeschikking instelt komt de straf onherroepelijk vast te staan. De straf wordt hierdoor opgelegd zonder tussenkomst van een rechter. De gevolgen van een dergelijke strafbeschikking kunnen verstrekkend zijn, nu deze - net als een transactie of een veroordeling door de rechter - worden vermeld in de Justitiële Documentatie van de verdachte. Dit gebeurt in beginsel wanneer iemand een misdrijf heeft gepleegd of als een opgelegde boete voor een overtreding 100 euro of meer is.

Meer lezen