CONTACTNLEN

Blog

Pas op met 'standaard' vaststellingsovereenkomst Belastingdienst

15 oktober 2014

Van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 konden belastingplichtigen boete-vrij inkeren.1 Deze tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling heeft geleid tot een groot aantal vrijwillige verbeteringen bij de Belastingdienst. 

Meer lezen

RECHTSPERSONEN ZWAARDER GESTRAFT

10 september 2014

De regering wil het boetemaximum voor rechtspersonen verhogen. De huidige maximumboete voor rechtspersonen bedraagt € 810.000,-. Bij invoering van het daartoe strekkende wetsvoorstel kan de boete oplopen tot 10% van de jaaromzet in het boekjaar voorafgaand aan de uitspraak of strafbeschikking.1 De rechter heeft daardoor de mogelijkheid in concrete gevallen aanzienlijk hogere geldboetes op te leggen aan ondernemingen.

Meer lezen

Het gebruik van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscus.

8 augustus 2014

In strafzaken kan de rechter verschillende sancties toepassen als hij van oordeel is dat bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen. Al naar gelang de ernst van het geval kan de rechter het OM niet ontvankelijk verklaren, tot bewijsuitsluiting over-gaan, de op te leggen straf verlagen of het laten bij de constatering dat het bewijs niet rechtmatig is verkregen.

Meer lezen

'Ik deed het toch niet expres'.

11 juli 2014

Een excuus dat ik jaren geleden regelmatig gebruikte als ik iets deed wat kennelijk niet mocht. Mijn vader reageerde dan gekscherend met: 'dat is maar goed ook, anders was je een misdadiger geweest en had ik je moeten straffen'. Was het in het echte leven maar zo simpel.

Meer lezen

Voorkomen (verdere) strafvervolging bij overtreding arbo-wetgeving

17 mei 2014

Per 1 april 2014 is de Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet (hierna: de Richtlijn) in werking getreden.1  Mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (op 1 januari 2013) is de (oude) richtlijn2 op belangrijke punten gewijzigd.3  De Richtlijn behandelt het transactie- en rekwireerbeleid voor de strafrechtelijk te handhaven overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), waaronder een aantal BRZO-feiten.4  

Meer lezen