CONTACTNLEN

Blog

Opzettelijk niet nakomen van aangifteverplichting strafbaar gesteld

17 april 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is een nieuwe fiscale strafbepaling in werking getreden.1  Artikel 69a Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) stelt het opzettelijk niet (geheel) of niet tijdig betalen van een aangiftebelasting (zoals omzetbelasting en loonbelasting) strafbaar. Met deze nieuwe strafbepaling wordt - volgens de wetgever - beoogd om carrouselfraudes effectiever aan te pakken.2   

Meer lezen

DNA-afname bij veroordeelden voor financieel economische misdrijven?

9 april 2014

Na een veroordeling voor een misdrijf heeft het openbaar ministerie de bevoegdheid om DNA-materiaal van de veroordeelde af te nemen en dit te verwerken in de DNA-database. Deze bevoegdheid is ruim, maar niet onbeperkt. Een van de uitzonderingsgronden die de Wet DNA onderzoek bij veroordeelden kent, is bij uitstek relevant in het geval van een veroordeling voor delicten binnen het financieel en economisch strafrecht. 

Meer lezen

CONSERVATOIR BESLAG

21 februari 2014

Vanaf 2014 is het leggen van conservatoir beslag op het vermogen van een verdachte ook mogelijk ten behoeve van een slachtoffer.

Meer lezen

iedere verdenking kan fataal zijn

23 januari 2014

Onlangs maakte de media melding van een brief die de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zond aan de Tweede Kamer over het afwijzen van afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op basis van enkel politiegegevens.

Meer lezen

Strenger sanctiebeleid Arbo-wetgeving

20 november 2013

Strenger sanctiebeleid bij (ernstige) overtredingen Arbo-wetgeving.

Meer lezen