CONTACTNLEN
Bruin leesteken

Calendar

Agenda

Congrescentrum Heerlickheijd van Ermelo | 09:30-17:00

Strafrecht in de gemeentelijke praktijk

Provinciehuis Utrecht | 11:45-16:15

Handhaving van de Omgevingswet

03
Oct 23

Gert-Jan Elsen bespreekt tijdens de Juridische 2-daagse van de VNG vragen en dilemma's die in de gemeentelijke praktijk kunnen voorkomen. De (strafrechtelijke) consequenties van de in de Gemeentewet gewijzigde geheimhoudingsregeling komen ook aan bod.

05
Oct 23

Tijdens de Dag van de Omgevingswet is Gert-Jan Elsen een van de sprekers bij de deelsessie Handhaving van de Omgevingswet. De belangrijkste veranderingen voor de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de Omgevingswet worden besproken.

Provinciehuis Utrecht | 11:45-16:15

Zorgplichten onder de Omgevingswet

Mainfreight Logistics warehouse Meiland, 's-Heerenberg | 14:00-18:00

Masterclass Veiligheid Midden

05
Oct 23

Tijdens de Dag van de Omgevingswet is Gert-Jan Elsen een van de sprekers bij de deelsessie Zorgplichten onder de Omgevingswet. Besproken wordt wat het betekent om vanuit zorgplichten te werken als de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt.

28
Nov 23

Gert-Jan Elsen spreekt over handhavingsrisico's van onveilig gedrag. Aan de orde komen strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden, do's en don'ts bij strafrechtelijk onderzoek en incidentenonderzoek en handhaving onder de nieuwe Omgevingswet.