CONTACTNLEN

Publications

Recent publications

Gewikt en gewogen deel II: de beoordeling van de billijkheid van de vergoeding van advocaatkosten 530 Sv

Gewikt en gewogen, deel II: de beoordeling van de billijkheid van de vergoeding van advocaatkosten (530 Sv). Een aantal handvatten bij het indienen van een schadevergoedingsverzoek van de gemaakte kosten van rechtsbijstand ex artikel 530 Sv … 

De Hoge Raad als higher tribunal in de zin van artikel 14 lid 5 IVBPR

Een recente zienswijze van het VN Mensenrechtencomité illustreert dat de strafrechtelijke cassatieprocedure in Nederland op gespannen voet kan komen te staan met artikel 14 lid 5 IVBPR. In dit artikel is bepaald dat eenieder die wegens een strafbaar… 

Other publications