CONTACTNLEN

Publicaties

Recente publicaties

Tegengehouden zending is geen 'voltooide export'

Mr. S. Bennink

Vanaf 2017 is de handhaving van exportcontrole en internationale sancties sterk toegenomen in Nederland. Sinds dat jaar heeft het Openbaar Ministerie (OM) een speerpunt gemaakt van deze rechtsgebieden en zijn er inmiddels vier officieren van justitie… 

Beperkt eer gij bemint

Het is duidelijk dat het instellen van een rechtsmiddel veelal niet zonder gevaar is. Zeker in hoger beroep kan de uitslag voor de appellerende partij ook slechter uitvallen, ondanks de hoop op en inspanningen voor een gunstigere uitslag. … 

Eerder verschenen