CONTACTNLEN

Publicaties

Recente publicaties

Annotatie bij HvJ EU 6-10-2020

Noodzaak van het bestaan van een rechtsmiddel dat justitiabelen de mogelijkheid biedt daadwerkelijke rechtsbescherming te genieten op basis van door het Unierecht gewaarborgde rechten. … 

En plein public

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is door een onderzoeksteam van Erasmus School of Law onderzoek gedaan naar de vraag of naast mishandeling ook openlijke geweldpleging (art. 141 lid 1 Sr) tegen politieagenten… 

Eerder verschenen