CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
aftrek

Fiscale aspecten bij adoptie Whats in a Family

Mr. L.H.E. Møller

Het laatste waar adoptieouders aandacht aan willen schenken als zij een kind uit het buitenland gaan adopteren, is de fiscale afwikkeling van de adoptieprocedure… 

Hoever reikt het zogenaamde informele verschoningsrecht

Mr. L.H.E. Møller

Krachtens art. 47, eerste lid, onderdeel b Algemene wet inzake rjksbelastingen (hierna: AWR) is een ieder gehouden desgevraagd aan de inspecteur inzage te verlenen in boeken, bescheiden en andere gegevensdragers als de raadpleging daarvan van belang kan… 

Annotatie bij Hof Den Haag 20 december 2012, rolnr. 22.4017.11, LJN BY 6940

Mr. R. de Bree

Aan de Somalische verdachte is zeeroof ten laste gelegd als bedoeld in art. 381 Sr. De behandeling in eerste aanleg is niet nietig vanwege de beweerde minderjarigheid van de verdachte. Het verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van… 

Eerder verschenen