CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
betalingsonmacht

De melding betalingsonmacht valkuilen en mogelijkheden

Mr. F.H.H. Sijbers

Een bestuurder die de Belastingdienst niet tijdig informeert dat zijn vennootschap niet in staat is om haar belastingschulden te voldoen, loopt een aanzienlijke kans in persoon aansprakelijk te worden gehouden voor de onbetaald gelaten belastingschulden… 

Aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidschulden een dode letter in wording

Mr. F.H.H. Sijbers

Het wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving’ voorziet in een aanvulling van de bestuurdersaansprakelijkheid zoals die thans is neergelegd in de Invorderingswet 1990… 

Eerder verschenen