CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
dwangbevel

Over het verzet in executiegeschillen een machtig wapen tegenover de belastingdienst

Mr. F.H.H. Sijbers

De Ontvanger van de Belastingdienst beschikt over ruime wettelijke bevoegdheden; hij kan zichzelf zonder gerechtelijke tussenkomst een executoriaLe titel verschaffen… 

Uitstel van betaling bij betwiste belastingschulden

Mr. F.H.H. Sijbers

De leidraad invordering 1990 wordt ider halfjaar geactualiseerd aan de hand van gewijzigde beleidsinzichten en de actuele stand van de jursiprudentie.… 

Eerder verschenen