CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
informatieverzoeken

Rechtsbescherming bij informatieverzoeken van de fiscus, een eenvoudige en praktische oplossing

Mr. L.H.E. Møller

Bij een controle van de fiscale verantwoording is het slecht gesteld met de rechtsbescherming tegen (onbevoegde) informatieverzoeken van controlerende ambtenaren… 

Knelpunten in het fiscale boeterecht

Mr. L.H.E. Møller

Tot een recente uitspraak van de Hoge Raad bestond in het fiscale boeterecht de mogelijkheid opzet en grove schuld van adviseurs toe te rekenen aan de belastingplichtige wiens fiscale verantwoording daardoor onjuist bleek te zijn… 

De informatiebeschikking een tussenstand

Mr. F.H.H. Sijbers, Mr. D. M. Drok

De belastingdienst heeft in het kader van haar taak, het vaststellen en invorderen van de verschuldigde belasting, behoefte aan informatie. De wetgever heeft in ruime mate in die behoefte voorzien. Art. 47 t/m 53 AWR geven de belastingdienst een ruim… 

Eerder verschenen