CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
informele

Belastingdienst moet het fair spelen

Mr. L.H.E. Møller

De Hoge Raad heeft met zijn uitspraak over inzage in due diligence-rapporten een een al jaren slepend gevecht tussen belastingadviseurs en de fiscus beslecht… 

Hoever reikt het zogenaamde informele verschoningsrecht

Mr. L.H.E. Møller

Krachtens art. 47, eerste lid, onderdeel b Algemene wet inzake rjksbelastingen (hierna: AWR) is een ieder gehouden desgevraagd aan de inspecteur inzage te verlenen in boeken, bescheiden en andere gegevensdragers als de raadpleging daarvan van belang kan… 

Handleiding opsporing door de FIOD

Mr. F.H.H. Sijbers

De Belastingdienst bewaakt de naleving van de fiscale regelgeving. Dit kan - onder andere - geschieden door voorlichting, het sluiten van convenanten met (groepen) ondernemers en het houden van belastingcontroles… 

Eerder verschenen