CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
ontvanger

Over het verzet in executiegeschillen een machtig wapen tegenover de belastingdienst

Mr. F.H.H. Sijbers

De Ontvanger van de Belastingdienst beschikt over ruime wettelijke bevoegdheden; hij kan zichzelf zonder gerechtelijke tussenkomst een executoriaLe titel verschaffen… 

De melding betalingsonmacht valkuilen en mogelijkheden

Mr. F.H.H. Sijbers

Een bestuurder die de Belastingdienst niet tijdig informeert dat zijn vennootschap niet in staat is om haar belastingschulden te voldoen, loopt een aanzienlijke kans in persoon aansprakelijk te worden gehouden voor de onbetaald gelaten belastingschulden… 

Uitstel van betaling bij betwiste belastingschulden

Mr. F.H.H. Sijbers

De leidraad invordering 1990 wordt ider halfjaar geactualiseerd aan de hand van gewijzigde beleidsinzichten en de actuele stand van de jursiprudentie.… 

Aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidschulden een dode letter in wording

Mr. F.H.H. Sijbers

Het wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving’ voorziet in een aanvulling van de bestuurdersaansprakelijkheid zoals die thans is neergelegd in de Invorderingswet 1990… 

Aandeelhoudersactivisme en marktmisbruik

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Aandeelhoudersactivisme kenmerkt zich door de invloed die (groot)aandeelhouders op de strategie van een onderneming willen uitoefenen.… 

Aandeelhoudersaanbevelingen marktmisbruik en compliance

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

‘Steeds vaker worden Nederlandse ondernemingen geconfronteerd met hedge funds, private equity-fondsen en andere (groot)aandeelhouders die al dan niet met open brie ven eisen stellen aan het bestuur van deze ondernemingen… 

Belastingplan 2010 fiscaal boeteregime aangescherpt

Mr. M. M. Mokveld

In het Belastingplan 2010 is een aantal ingrijpende wijzigingen voor het fiscale boeterecht opgenomen. Belastingplichtigen die niet voldoen aan hun fiscale verplichtingen kunnen hierdoor sneller bestuurlijk beboet worden. Wat zijn de belangrijkste… 

Eerder verschenen