CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
rechtercommissaris

Is it a crime that I still want you

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Gelukkig wordt in toenemende mate door scheidende mensen de weg gevonden naar de (advocaat)scheidingsbemiddelaars… 

Bevoegdheden tot het vorderen van gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Financiële instellingen kunnen beschikken over in het kader van strafrechtelijk onderzoek interessante gegevens… 

OM te gretig in fraudezaken

Prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff, Mr. F.H.H. Sijbers

René Craemer, hoofdofficier van het Functioneel Parket, toont zich in het zijn interview in Financieel Dagblad van 2 augustus ontevreden met de discrepantie tussen eis en vonnis in fraudezaken… 

Handleiding opsporing door de FIOD

Mr. F.H.H. Sijbers

De Belastingdienst bewaakt de naleving van de fiscale regelgeving. Dit kan - onder andere - geschieden door voorlichting, het sluiten van convenanten met (groepen) ondernemers en het houden van belastingcontroles… 

De nieuwe regeling voorwaardelijke invrijheidstelling

Mr. J.S. Spijkerman

Lees verder… 

Over gebrekkige communicatie tussen advocaten en hun cli

Eerder verschenen