CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
voorfase

Naar een modern strafrecht

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

De ontwikkeling van rechtsbijstand in de voorfase nadert langzamerhand het kookpunt. Vier jaar geleden werd naar aanleiding van de zogenoemde Salduz-jurisprudentie gestart met een consultatierecht na aanhouding en een aanwezigheidsrecht van advocaten bij… 

Moderne strafvordering? Enkele observaties van een advocaat

Dr. Mr. P.M. van Russen Groen

De wetsvoorstellen die in het kader van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering tot stand moeten gaan komen, moeten bijdragen aan een verbetering van de prestaties van de ketenpartners en aan een verbetering van de strafrechtspleging in haar… 

Rechtsbijstand in de voorfase van het strafproces

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Het is al ruim tweeënhalf jaar geleden dat het concept-wetsvoorstel Raadsman en politieverhoor de consultatie is ingegaan.… 

Eerder verschenen