CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
voorwetenschap

Aspecten van sanctierecht bij intern onderzoek naar onregelmatigheden

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Al decennia lang is in ondernemersland sprake van een gestage groei van onderzoekers en onderzochten. In Nederland hebben openbaar ministerie, belastingdienst en allerlei soms nieuwe toezichthoudende autoriteiten als DNB, AFM, NMa of VWA (Voedsel en Waren… 

Bevoegdheden tot het vorderen van gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Financiële instellingen kunnen beschikken over in het kader van strafrechtelijk onderzoek interessante gegevens… 

Aandeelhoudersactivisme en marktmisbruik

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Aandeelhoudersactivisme kenmerkt zich door de invloed die (groot)aandeelhouders op de strategie van een onderneming willen uitoefenen.… 

Aandeelhoudersaanbevelingen marktmisbruik en compliance

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

‘Steeds vaker worden Nederlandse ondernemingen geconfronteerd met hedge funds, private equity-fondsen en andere (groot)aandeelhouders die al dan niet met open brie ven eisen stellen aan het bestuur van deze ondernemingen… 

Kiezen voor een sanctiestelsel bij overtreding van de Wft

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Vijf jaar geleden verscheen in het Nederlands Juristenblad een artikel van Hartmann’ met de uitdagende titel ‘Strafrechtelijke handhaving van de financiele wetgeving: houden of weggeven~’ Met een dergelijke titel wekt zijn antwoord ‘weggeven’ geen… 

Eerder verschenen