Spring naar content

Belastingcontroles en boekenonderzoeken

De Belastingdienst beschikt over vergaande bevoegdheden bij controles en het inwinnen van inlichtingen. Deze bevoegdheden lopen uiteen van het sturen van vragenbrieven en het inzien van uw (digitale) administratie tot het opvragen van inlichtingen bij derden zoals uw klanten, uw leveranciers en Nederlandse en buitenlandse overheidsorganen. De impact van een belastingcontrole of boekenonderzoek kan verstrekkend zijn. Cliënten krijgen te maken met fiscale correcties, beboeting en invorderingsmaatregelen. In ernstige gevallen is zelfs strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten.

De bevoegdheden van de Belastingdienst zijn weliswaar ruim, maar niet onbegrensd. Door in een vroeg stadium te kiezen voor professionele rechtsbijstand, creëert u een eerlijk speelveld. Wij houden de Belastingdienst aan de spelregels en bepalen samen met u een geschikte strategie.

Onze specialisten