Spring naar content

Privacy- en integriteitswetgeving

De afgelopen jaren is, mede door de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), veel meer aandacht voor privacy- en integriteitswetgeving. Centraal bij privacywetgeving staat het verwerken, bewaren en verstrekken van persoonsgegevens die zijn verworven in relaties tussen organisatie en klant of overheid en burger. De wetgeving voorziet onder meer in de meldplicht bij datalekken en de regeling voor klokkenluiders.

Zowel privacy- als integriteitswetgeving zijn uiterst relevant in het landschap van de sanctionerende overheid. Zo kan privacywetgeving soms een barrière vormen voor gebruik van een strafdossier buiten het strafrecht, terwijl integriteitstoetsing een vervelend gevolg kan vormen na een strafzaak. Wladimiroff beschikt over de kennis waarop we deze wetgeving in de aanpak van zaken en interne onderzoeken moeten betrekken.

Onze specialisten