Spring naar content

Tuchtrecht

In het tuchtrecht kunnen leden van een beroepsgroep worden aangesproken voor het handelen in strijd met de voor hen geldende gedragsregels. Het gaat hierbij om professionals zoals advocaten, belastingadviseurs, accountants, notarissen en medici. Een tuchtzaak mag niet worden onderschat, gelet op de maatregelen die het tuchtcollege kan opleggen. Bijvoorbeeld een berisping, een geldboete, een (voorwaardelijke) schorsing of – in een ernstig geval – het verbod het beroep nog te mogen uitvoeren. In minder ernstige gevallen blijft het slechts bij een waarschuwing, maar ook dan is vaak al reputatieschade aangericht.

Tuchtklachten vereisen een effectieve en discrete aanpak. Door haar jarenlange ervaring in de sanctierecht advocatuur kan Wladimiroff u de vereiste professionele bijstand bieden. Ook geven we geregeld een second opinion of een advies over (een onderdeel in) een tuchtzaak. Zo nodig werken we met inhoudelijke materiedeskundigen samen. Dit alles om u zo goed mogelijk bij te staan.

Onze specialisten