Spring naar content

Strategisch juridische advisering aan ondernemingen en bestuurders

Een juridisch vraagstuk of (sluimerende) procedure is veel meer dan alleen de juridische analyse van goede en zwakke kansen. Wladimiroff heeft niet alleen oog voor alle andere kanten die aan een zaak kleven, maar is juist ook bekend om het strategisch opereren. Wij bieden bijstand met betrekking tot alle mogelijke consequenties van (strafrechtelijke) onderzoeken. Zo verleent Wladimiroff onder meer strategisch juridisch advies bij de contacten met de bank, de accountant en andere betrokken partijen.

Gelet op de onbetwiste deskundigheid zijn we vaak ook strategisch juridisch adviseur van raden van bestuur of commissarissen.

Onze specialisten