Spring naar content

Fiscaal strafrechtelijke onderzoeken

De wet kent strafbare feiten met een fiscale component. Hierop gebaseerde zaken herkent u aan de betrokkenheid van de FIOD. Denk aan handelen in strijd met verplichtingen tot het aanleveren van informatie, het opzettelijk niet of onjuist doen van een belastingaangifte en het opzettelijk niet (tijdig) betalen van belasting.

Een strafrechtelijke afdoening van een fiscale zaak is eerder uitzondering dan regel. Niet iedere situatie waarin te weinig belasting wordt aangegeven, wordt betrokken in het strafrecht. Terecht, omdat de strafvorderlijke bevoegdheden grote impact hebben en ernstig inbreken op uw privacy – denk bijvoorbeeld aan doorzoekingen, verhoren en vorderingen tot informatie bij derden.

Wordt uw zaak wel in het strafrecht getrokken, dan is Wladimiroff de aangewezen partij om u bij te staan. De advocaten van Wladimiroff beschikken over uitgebreide expertise en in fiscale recht en op strafrechtelijk gebied.

Onze specialisten