Spring naar content

Overheid & strafrecht

Ook provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheid gerelateerde organen kunnen te maken krijgen met een strafrechtelijk onderzoek en met bestuurlijke boeteprocedures. Voorbeelden zijn kwesties met betrekking tot (interne) fraude, omkoping, schending van geheimhouding, overtreding van vergunningen en onderzoeken naar aanleiding van calamiteiten en ongevallen. Daarnaast kunnen zij onderwerp van onderzoek zijn van bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en  de Ombudsman.  Ook integriteitskwesties kunnen aanleiding zijn voor een onderzoek.

Hoe een bestuursorgaan ook is betrokken – als slachtoffer, werkgever, of verdachte – het is voor de hele organisatie van belang om door gespecialiseerde advocaten discreet en deskundig te worden bijgestaan. Immers, onderzoeken hebben meestal grote impact op de organisatie en de betrokken personen (zoals bestuurders, ambtenaren of volksvertegenwoordigers).

Wladimiroff heeft uitgebreide expertise in het bijstaan van publieke (rechts)personen tijdens onderzoeken zoals bovenstaande. Onze kennis en ervaring maken dat Wladimiroff hoogwaardige juridische dienstverlening kan leveren en daarbij oog heeft voor de complexe verhoudingen tussen het politieke, het publicitaire en het verdedigingsbelang.

Onze specialisten