Spring naar content

Internationale informatie-uitwisseling

Nederland is op grond van Europese regelgeving en verdragen verplicht tot het verlenen van bijstand bij de belastingheffing van andere staten. In dat kader verstrekt de Nederlandse Belastingdienst fiscaal relevante inlichtingen aan de belastingautoriteiten in het buitenland. Andersom ontvangt zij fiscale inlichtingen van de buitenlandse belastinginstanties. Onder omstandigheden is een rechtspersoon verplicht om voor die internationale informatie-uitwisseling gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst.

Hoewel het onwenselijk kan zijn dat uw gegevens worden gedeeld met buitenlandse belastingautoriteiten, loopt u een risico wanneer u niet (tijdig) voldoet aan die informatieverplichting. U kan een boete opgelegd krijgen of u kan zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Het is daarom verstandig om in een vroeg stadium aanspraak te maken op professionele rechtsbijstand.

Wladimiroff beschikt over de vereiste expertise om u van deze specifieke bijstand te voorzien.

Onze specialisten