Spring naar content

Civiele fraudezaken

Fraudezaken worden met regelmaat beslecht in een civiele procedure. Bijvoorbeeld wanneer een (tegen-) partij als benadeelde van fraude niet wil of kan wachten op een langdurig strafproces om verhaal te halen voor geleden schade. Soms wordt een zaak als ‘civil fraud’ gelabeld door de eisende partij om een gewillig oor te vinden bij de civiele rechter. Geregeld is er wel een aanpalende strafzaak en loopt de civiele fraude zaak daarmee parallel.

Wladimiroff biedt deskundige bijstand op het hoogste niveau in civil fraud zaken, zowel aan de zijde van eisers als aan de zijde van gedaagden. Dankzij onze uitgebreide proceservaring en de specialistische kennis van zowel het fraude- en sanctierecht als het civiele (proces)recht, is de expertise van Wladimiroff op dit vlak uniek en zeer effectief.

Waar civiele fraudezaken een internationale component bevatten, kan Wladimiroff bogen op een nauwe samenwerking met kantoren in vele jurisdicties.

Onze specialisten