Spring naar content

Economisch, financieel, fiscaal strafrecht

Het bestrijden van economisch, financiële en fiscale criminaliteit staat bij de opsporingsautoriteiten hoog op de agenda. Het financieel economisch strafrecht heeft specifiek betrekking op zaken van deze aard, zoals overtreding van de Wet economische delicten, witwassen, valsheid in geschrift, verduistering, (niet-)ambtelijke omkoping, faillissementsfraude of overtreding van de belastingwetten.

Vaak gaat de verdenking of de vervolging van dergelijke feiten hand in hand met de ontneming van het verkregen wederrechtelijk voordeel. De specialisten van Wladimiroff beschikken over de bijzondere kenniscombinatie van zowel  het financieel economische strafrecht als het fiscale strafrecht. Vaak opereren ze op de raakvlakken daartussen. Die kennis en ervaring zijn onmisbaar voor een goede bijstand in dit type zaken.

Onze specialisten