Spring naar content

Interne onderzoeken en compliance

Overheden, banken, accountants en zakenpartners verwachten steeds meer van bedrijven op het gebied van compliance. De Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), het voorkomen van fraude, het mededingingsrecht, corruptieregelgeving en EU-sanctierecht vereisen de ontwikkeling van een gericht beleid. Niet slechts op papier. Het beleid moet ook effectief worden geïmplementeerd en uitgevoerd om zodoende aansprakelijkheid te voorkomen dan wel te beperken. Wladimiroff is kundig en ervaren in het opstellen van (internationaal georiënteerd) compliance beleid, het adviseren over de wet- en regelgeving en het assisteren bij compliance-vraagstukken.

Bij een vermoeden van fraude of corruptie binnen uw bedrijf is het raadzaam dit te (laten) onderzoeken. Het laten uitvoeren van intern onderzoek kan onder meer strafrechtelijke vervolging helpen voorkomen of – als dat niet lukt – bijdragen aan het bepalen van een passende procespositie. Wladimiroff staat bekend om haar discretie en deskundigheid bij de uitvoering van interne onderzoeken.

Onze specialisten