Spring naar content

Cassatie en internationale procedures

In sommige zaken is het van belang tot aan de hoogste rechter te procederen. Hetzij nationaal – in het bijzonder voor de Hoge Raad (cassatie) – of internationaal (Europese gerechtshoven). Dergelijke procedures vereisen aparte deskundigheid.

Procederen voor de Hoge Raad is wezenlijk anders dan procederen voor de rechtbank of het gerechtshof. Het schrijven van een cassatieschriftuur vereist een kundigheid waar niet alle strafadvocaten over beschikken. Wladimiroff beschikt over de specialistische kennis die daarvoor nodig is.

Ook bij internationale procedures is dergelijke kennis vereist. Wladimiroff wordt regelmatig betrokken bij grensoverschrijdende procedures in Nederland en het buitenland. Zo hebben onze advocaten ruime ervaring in het voeren van procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het Hof van Justitie in Luxemburg, het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof (ICC).

Onze specialisten