Spring naar content

Invorderingsprocedures

Invordering vormt een ingrijpend onderdeel van een belastinggeschil. Het opstarten van invorderingsmaatregelen heeft vaak als doel om de druk op u en/of uw onderneming op te voeren. Met uiteenlopende invorderingsmogelijkheden kan de Belastingdienst u dwingen tot betaling van belastingschulden. Nog voordat de belastingaanslag onherroepelijk vaststaat, kan u te maken krijgen met aanmaningen, dwangbevelen of beslaglegging. Onder omstandigheden houdt invordering in dat de Belastingdienst u in persoon aansprakelijk stelt voor de belastingschulden van uw vennootschap of uw bedrijf aansprakelijk stelt voor de belastingschulden van derden.

De regelgeving voorziet gelukkig in meerdere mogelijkheden van rechtsbescherming. Met de juiste rechtsbijstand blijkt het in veel gevallen mogelijk om uitstel van betaling te krijgen in afwachting van een onherroepelijk oordeel van de rechter over de belastingaanslag of een passende betalingsregeling met de Belastingdienst overeen te komen.

Onze specialisten