Spring naar content

Historie

Historie

Ons advocatenkantoor is op 1 september 1976 opgericht door Mischa Wladimiroff en Gerard Spong. Dit gebeurde onder auspiciën van de Stichting Strafrechtpraktijk die door de Nederlandse orde van advocaten in het leven was geroepen om de kwaliteit van de strafrechtadvocatuur te bevorderen. De missie van het nieuwe advocatenkantoor? Het bieden van hoogwaardige en gespecialiseerde bijstand in strafzaken en zo een voorbeeld zijn voor de strafrechtadvocatuur. De gestage groei die volgde, was een indicator van het zakelijk succes van het nieuwe kantoor.

Vanaf midden jaren negentig droegen Wladimiroff en zijn kantoorgenoten bij aan de ontwikkeling van het internationale strafrecht dat destijds – voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog – vorm kreeg. Als gevolg van de toegenomen handhaving – er werd strenger opgetreden tegen strafbare feiten – maakte de praktijk ook in ondernemingsstrafrecht een flinke groei door. Het kantoor werd versterkt met meer partners en meer specialismen.

Rondom 2005 ontwikkelde zich het bijzondere vakgebied van het sanctierecht. In dit rechtsgebied komen uiteenlopende vormen van handhavend optreden door de overheid samen. Denk aan straffen en maatregelen die worden opgelegd, zoals boetes, strafrechtelijke vervolging, administratieve sancties en disciplinaire maatregelen.

Wladimiroff is vergaand gespecialiseerd in het sanctierecht. Cliënten van ons kantoor putten dan ook uit een rijke bron aan kennis en ervaring.