Spring naar content

Informatiebeschikking
procedures

De ‘informatiehonger’ van de Belastingdienst lijkt onstilbaar. De vragen die u worden voorgelegd, zijn doorgaans ruim geformuleerd en de beantwoording ervan leidt vaak tot extra verzoeken om informatie. Als de Belastingdienst verzoekt om inlichtingen of (gedeelten van) uw administratie, is oplettendheid, ervaring en kennis van zaken geboden. Het verstrekken van juiste en volledige inlichtingen aan de Belastingdienst is verplicht, maar de informatiebevoegdheden van de Belastingdienst zijn niet onbegrensd.

Via een zogeheten informatiebeschikking – die wordt uitgereikt als u weigert of niet in staat bent om bepaalde inlichtingen te verstrekken – is het mogelijk om een informatieverzoek van de Belastingdienst voor te leggen aan de rechter. Het uitlokken van een informatiebeschikking is echter niet zonder risico, want een onherroepelijke informatiebeschikking kan ertoe leiden dat u een verzwaarde bewijslast krijgt tegengeworpen.

De specialisten van Wladimiroff hebben uitgebreide ervaring met het procederen tegen informatiebeschikkingen. Op basis hiervan kunnen ze goed inschatten welke informatie wel en welke informatie niet verstrekt hoeft te worden.

Onze specialisten