Spring naar content

Boeteprocedures en medeplegersboetes

Het is niet uitgesloten dat de Belastingdienst u of uw bedrijf confronteert met boetes. Sinds juli 2009 bestaat de mogelijkheid om naast de belastingplichtige voortaan ook zijn of haar (belasting)adviseur – in de hoedanigheid van medepleger – een fiscale boete op te leggen.

De omvang van een door de Belastingdienst opgelegde boete is aanzienlijk. Een medeplegersboete (aan de adviseur) kan bovendien worden vermeld in een openbaar register, met negatieve publiciteit tot gevolg.

Ondanks het ingrijpende karakter ervan, leert de praktijk dat fiscale boetes vaak te lichtvaardig worden opgelegd. Dan liggen daar bijvoorbeeld onjuiste feitenvaststellingen of ondeugdelijke juridische uitgangspunten aan ten grondslag, of schendingen van de waarborgen zoals neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit soort gevallen is het mogelijk in een procedure met de juiste juridische bijstand een (medepleeg)boete met succes aan te vechten.

 

Onze specialisten